22.7.15

Giảng dạy khoa học buồn thảm sau khủng hoảngKinh tế học được sử dụng vào việc gì?

Giảng dạy khoa học buồn thảm sau khủng hoảng
Điểm sách: What’s the Use of Economics? Teaching the Dismal Science after the Crisis, của Diane Coyle (chủ biên), London Publishing Partnership, 2012, 197 p.
Khoa học kinh tế không thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay mà không bị tổn thương. Chúng ta phải thay đổi triệt để công tác giảng dạy nếu muốn đào tạo những nhà kinh tế hữu ích cho xã hội. Đó là kết luận chính của một hội nghị được chính phủ Vương quốc Anh tổ chức vào tháng hai vừa qua quy tụ khoảng hai mươi chuyên gia.

Đào tạo quá chuyên biệt

David Colander
Đối với Dave Ramsden, nhà kinh tế trưởng của Bộ Tài chính Anh, các nhà kinh tế tốt nghiệp đại học đều có kiến thức quá chuyên sâu, không có khả năng huy động nhiều kiểu công cụ phân tích khác nhau và là những nhà truyền thông tồi tệ. Thế mà, ông biện luận rằng, trong cuộc sống thực, không có ranh giới giữa các bộ môn, khả năng dựa vào các cách tiếp cận đa dạng là điều cần thiết, có kỹ năng thống kê tổng quát giỏi là điều hữu ích hơn là việc nắm bắt các kỹ thuật kinh trắc học tiên tiến. Ông cho biết thêm rằng việc giảng dạy các ý tưởng và sự kiện kinh tế sẽ làm cho các nhà kinh tế ít kiêu ngạo hơn! Với quan điểm tương tự, giáo sư người Mỹ David Colander nhắc lại bài viết của John Maynard Keynes năm 1925 giải thích rằng một nhà kinh tế giỏi phải là một người vừa có hiểu biết một chút toán học và sử học, vừa là một chính khách và một nhà triết học, v.v., tài năng chính là phải biết kết hợp nhiều kỹ năng.

Làm tăng giá trị khoa sư phạm

Steve Schifferes
Điều đáng ngạc nhiên là hội nghị trên nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với các nhà kinh tế học phải biết nói chuyện với những người ngoài ngành và tự buộc mình làm công tác sư phạm cho công chúng. Steve Schifferes, giáo sư ngành báo chí tài chính (nghề này có ở Pháp không?) giải thích, rằng điều này không thể ứng biến và đòi hỏi một sự đầu tư thực sự.
Tất cả các tham luận tập trung vào việc tính sư phạm, lịch sử, tính đa ngành, sự truyền thông hướng đến số đông người nhất và sự khiêm tốn. Tất cả những điều trên đều đi ngược lại với mô hình thống trị được giảng dạy ngày nay đến độ là mô hình này không thể thoát khỏi hội nghị mà không bị tổn thương.
Andrew W. Lo
Giáo sư học viện MIT Andrew W. Lo chế giễu quyết tâm của các nhà kinh tế học đòi bắt chước các nhà vật lý học: "Là nhà kinh tế, chúng tôi muốn giải thích 99% tất cả các hiện tượng quan sát được bằng cách sử dụng ba định luật đơn giản, như các nhà vật lý đã làm, nhưng chúng tôi đành phải sử dụng 99 định luật để giải thích 3% hiện tượng". Paul Ormerod yêu cầu hủy bỏ hư cấu về tác nhân tiêu biểu, Michael McMahon muốn cân bằng lại thời gian giảng dạy và thời gian nhu cầu nghiên cứu theo hướng có lợi cho thời gian đầu.
Jonathan Leape
Cuối cùng, Jonathan Leape trình bày LSE100, một khóa học cho tất cả các sinh viên năm thứ nhất của trường nổi tiếng London School of Economics: một cách tiếp cận đa ngành bắt buộc trình bày những vấn đề đương đại lớn. Với mục đích là phát triển khả năng phân tích các nguồn khác nhau phát sinh từ nhiều ngành khoa học khác nhau, làm rõ những quan hệ giữa chúng với nhau, và khả năng truyền thông các kết quả đạt được. Một cuộc cách mạng về sư phạm và trí tuệ, cứ hi vọng như thế đi, sẽ gợi ý những cuộc cách mạng khác.
Christian Chavagneux
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Nguồn: “What’s the use of economic? Teaching the Dismal Science After The Crisis”, Alternatives économiques, n0318, Novembre 2012  
------

Những bài có liên quan trên PTKT:

Print Friendly and PDF