14.11.17

Nhân tố sản xuất

NHÂN TỐ SẢN XUẤT

Factor of production

Một nhân tố sản xuất là một yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất và cho phép tạo ra sản phẩm. Đó có thể là những nhân tố sơ cấp hay tự nhiên, như đất đai, lao động hay là những nhân tố được sản xuất. Trong những biểu trưng đơn giản hoá của quá trình sản xuất, người ta thường giả định là chỉ có hai nhân tố sản xuất: lao động và tư bản. Đó là tư bản cố định nếu nhân tố sản xuất được dùng trong nhiều thời kì (thường là một năm) trong quá trình sản xuất. Ngược lại, tư bản được gọi là lưu động nếu bị tiêu hủy trong quá trình sử dụng, hoặc bằng cách được hàm chứa trong sản phẩm mới được chế tạo (trường hợp của nguyên vật liệu), hoặc bị tiêu hủy trực tiếp trong sử dụng (trường hợp của năng lượng ).


Gilbert ABRAHAM-FROIS
Giáo sư Đại học Nanterre, Paris 10

® Độ co dãn; Kinh tế học lao động; Lợi tức giảm dần (quy luật); Tính kinh tế và phi kinh tế theo quy mô; Tư bản.

Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques do Claude Jessua, Christian Labrousse và Daniel Vitry chủ biên, Paris, Presses Universitaires de France, 2001.

Print Friendly and PDF