9.10.20

Apple thuê hẳn một triết gia riêng nhưng không để anh ta nói chuyện với báo giới

Điều gì đang diễn ra bên trong Đại học Apple? AP PHOTO/MARCIO JOSE SANCHEZ

Olivia Goldhill

Vào năm 2014, trong n lc to ra công ngh tt nht, Apple đã quyết đnh tuyn dng mt triết gia toàn thi gian. Công ty đã thuê Joshua Cohen, trước đây là giáo sư triết hc chính tr ti Đi hc Stanford về làm vic cho Đi hc Apple, mt hc vin do Steve Jobs thành lập vào năm 2008 đ cung cp cho nhân viên loi hình đào to thông thường các chương trình đi hc. Các chi tiết c th ca trường đi hc này được giấu kín dưới những lp v bc; Apple đc bit cm Cohen trao đổi v công vic ca mình vi Quartz.

Joel Podolny
Joshua Cohen (1951-)

Đây là điều ta biết: Đi hc Apple được lãnh đo bi Joel Podolny, trước đây là hiệu trưởng Trường Qun lý thuộc Đi hc Yale. Các nhân viên ca trường này bao gồm Richard Tedlow, từng là s gia về mảng kinh doanh ti Đi hc Harvard, và Morten Hansen, cu giáo sư về qun lý ti Đi hc California-Berkeley. T chc này rt bí mt; mt vài nhân viên đã trao đổi vi New York Times vào năm 2014 vi điu kin là phải được giu tên, và họ mô tả về quá trình tìm hiểu làm thế nào mà các sn phm ca Apple có th so sánh vi tác phm ngh thut ca Picasso v s đơn gin thanh lch.

Ngoài việc ấy ra, có rt ít thông tin v t chc này. Các giáo sư ca công ty làm gì c ngày, h dy gì cho nhân viên, và tri ​​thc này được tích hp vào các sn phm ca công ty [Apple] như thế nào?

Ban đu, Cohen bày t sự sẵn lòng nói chuyn vi Quartz v công vic ca anh ti Apple, anh muốn gii thích v công việc hàng ngày và về nghiên cu mà anh thc hin. Tuy nhiên, anh cho biết, trước tiên anh phi xin phép b phn báo giới ca Apple. Anh đã yêu cu phê duyt hai ln, mt ln vào tháng 10 năm 2018 và mt ln vào tháng 4 năm 2019, nhưng c hai ln đu b t chi. Quartz cũng đã yêu cu văn phòng báo giới ca Apple cho phép nói chuyn vi Cohen, nhưng đã b t chi.

Cái tên “Đi hc Apple gi về mt cơ sở giáo dc đi hc, nhưng trong hu hết giới học thuật, s mang tiếng xấu nếu mt t chc ngăn cn mt giáo sư nói chuyn vi báo giới. Rob Reich, mt giáo sư khoa hc chính tr ti Đi hc Stanford, nói rng giáo sư ti bt k trường đi hc phi-công ty nào đều s không phi xin phép để trao đổi với báo giới.

Cohen thnh thong đã thuyết trình cho đại chúng khi còn làm vic ti Apple. Mt s bài thuyết trình đã hé lộ công việc thường nhật thực sự của ông tại công ty. Ví d, vào năm 2016, anh đã có một buổi nói chuyện với đại chúng ở Toronto v cách mà ngh sĩ piano Glenn Gould nm bt được công ngh đã cho phép anh to ra nhng bn nhc tuyt vi hơn na đ chia s vi nhiu khán gi hơn. Theo một cây bút ca trang web âm nhc ludwig-van.com, cũng có mặt tham dự buổi nói chuyện đó với tư cách là khán gi, đây là phiên bn ca bui nói chuyn mà Cohen ban đu dành cho các nhân viên Apple.

Cohen, người có nghiên cu và viết tp trung vào triết hc chính tr và bn cht ca nn dân ch, cũng là đng biên tp và cộng tác viên viết bài cho tờ Boston Review, mt tp chí chính tr và văn chương hàng quý. Năm 2017, ông đã viết v việc làm thế nào mà Công viên Trung tâm ca Thành ph New York là mt ví d v mt hàng hóa công đp đẽ cho phép nn dân ch phát trin. Ông viết: Công viên Trung tâm cn phi tr thành nơi dành cho mọi người, ch không ch dành cho một số cá nhân, và vì thế giúp hình thành ý thc v chúng ta.

Tri thc, cũng ging như công viên, là mt hàng hóa công. T góc đ đó, vic kim duyt mt triết gia phát biu trước báo giới là đang hn chế việc tiếp cn các hàng hóa công, và vì vậy hn chế din ngôn dân ch.

Đi hc Apple và các chính sách ca tổ chức này là mt phn ca xu hướng hc thut rng ln hơn chuyn t các định chế đi hc m sang các định chế công ty khép kín hơn. Ví d, vô s k sư và nhà khoa hc máy tính không đóng góp công vic ca h cho tri thc chung, mà cho s phát trin ca tài sn trí tu thuc s hu ca các cá nhân và tp đoàn tư nhân. Như tạp chí Pacific Science đã đưa tin vào đu năm nay, hơn mt na s nhà khoa hc được thuê ti các trường đi hc đã rời khỏi giới học thuật trong vòng 5 năm trong nhng năm 2010, trong khi t l ri khi tương t vào nhng năm 1960 phi mt 35 năm.

Chc chn s có nhng li ích khi làm vic ti các công ty tư nhân. Ví d, có th có nhiu kinh phí hơn và được cho là ít quan liêu hơn trường đi hc. Nhưng nghiên cu được thc hin trong môi trường công ty hu như luôn luôn được s dng vì li ích ca công ty, hơn là vì giá tr ca tri ​​thc. Nhng mục đích như vy có th làm sai lch bn cht ca nghiên cứu học thuật; nghiên cứu triết hc đ tìm kiếm li nhun là mt s bt chước nht nhoà ca nghiên cứu triết hc thuần túy. Apple rõ ràng được hưởng li t mt triết gia riêng của công ty, nhưng khi tuyn dng anh ta để phục vụ các mc đích xa hơn ca công ty và khi ngăn anh ta tiếp xúc vi báo giới, thì rõ ràng là công ty đã không đánh giá cao giá tr ca việc tự do thảo luận triết học.

Apple, thung lũng Silicon, nền dân chủ, được Elijah Wolfson biên tập, triết học

PHÓNG VIÊN KHOA HỌC

Olivia Goldhill

Olivia Goldhill

Olivia là một phóng viên khoa học về ngành chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu về các hiện tượng gây ảo giác. Trước đây, cô đã đưa tin về triết học và tâm lý học, đồng thời là thành viên của nhóm điều tra Quartz tập trung vào hoạt động tuyên truyền chính trị trực tuyến.

Olivia từng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Livingston năm 2020 cho công trình việc sử dụng dữ liệu sai mục đích để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền ở Brazil. Trước Quartz, cô là phóng viên và là người chuyên viết các bài báo đặc biệt cho tờ The Daily Telegraph ở Anh. Email dành cho công việc của cô là o@qz.com và email được bảo mật của cô (dành cho những lời khuyên, không nhận email gợi ý viết bài quảng cáo) là ogoldhill@protonmail.com.

www.oliviagoldhill.com

Nguyễn Việt Anh dịch

Nguồn: Apple employs an in-house philosopher but won’t let him talk to the press, Quartz, Apr 22, 2019.

Print Friendly and PDF