12.10.20

Nobel kinh tế 2020

PTKT: Hôm nay, giải khoa học kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel của Ngân hàng Sveriges Risksbank đã được trao cho hai nhà kinh tế Mĩ Paul R. Milgrom (72 tuổi) và Robert B. Wilson (83 tuổi), thuộc đại học Standford, vì đã “cải tiến lí thuyết đấu giá và sáng tạo những hình thức đấu giá mới”.

Bước đầu, có thể tham khảo một giới thiệu chung về giải năm nay https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/10/the-nobel-prize-milgrom-and-wilson.html và các công trình của hai chủ nhân mới của giải năm 2020:

-      https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/10/paul-milgrom-nobel-laureate.html

-      https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2020/10/robert-wilson-nobel-laureate.html

ĐẤU GIÁ

Auctions

Giải Nobel: MIRRLEES, 1996 - VICKREY, 1996

Đấu giá là một phương thức phân bổ sản phẩm rất cổ xưa. Ta tìm thấy trong những bài viết của sử gia Hi Lạp Herodote những qui chiếu đầu tiên về những cuộc đấu giá được tổ chức năm 500 trước công nguyên. Ngày nay những thủ tục này được dùng trong rất nhiều lĩnh vực từ những sản phẩm đã qua sử dụng đến những thủ tục tư hữu hoá, cho tới những nguyên liệu, những mua sắm của Nhà nước, những thị trường tài chính thứ cấp, những tác phẩm nghệ thuật, việc phân bổ những tô nhượng độc quyền tự nhiên, những quyền sản xuất hay quyền gây ô nhiễm

MASKIN & RILEY J., Optimal Auctions with Risk Averse Buyers, Econometrica, 1984, 52, p. 1473-1518. - MILGROM P. & WEBER R., A Theory of Auctions and Competitive Bidding, Econometrica, 1982, 50, p. 1089-1122. - MYERSON R. B., Optimal Auction Design, Mathematics of Operations Research, 1981, 6, p. 58-73. - VICKREY W. Counterspeculation, Auctions and Complete Sealed Tenders, Journal of Finance, 1961, 11, p. 8-37. - WILSON R., A Bidding Model of Perfect Competition, Review of Economic Studies, 1977, 44, p. 511-518.

Florence NAEGELEN

Giáo sư đại học Franche Comté (BesanVon)

Nguyễn Đôn Phước dịch

Cân bằng Nash; Lí thuyết ra quyết định; Lí thuyết trò chơi; Rủi ro; Thông tin không đối xứng; Tối ưu hoá và phân tích nhiều tiêu chuẩn.

Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry, PUF, Paris, 2001.

Print Friendly and PDF