Tôi tiêu thụ, vậy tôi tồn tại: hãy sống, làm giàu, mua sắm!

TÔI TIÊU THỤ, VẬY TÔI TỒN TẠI: HÃY SỐNG, LÀM GIÀU, MUA SẮM!

Vào năm 1960, kinh tế gia người Mỹ Walt Whitman Rostow đã xuất bản quyển The Stages of Economic Growth (Năm bước tăng trưởng kinh tế), trong đó Xã hội tiêu thụ, được thể hiện bằng “high mass consumption”, là đỉnh cao, là đích đến. Quyển sách đã có ảnh hưởng lớn trong giới chính trị ở Hoa Kỳ cùng thời điểm và vẫn còn nằm trong chương trình giảng dạy của ngành kinh tế phát triển tại nhiều nơi. Ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ, nhiều quốc gia trên thế giới đã bước vào Xã hội tiêu thụ. Vậy trên thực tế, “đỉnh cao” của các bước tăng trưởng ấy có “hình thù” ra sao? “Tôi tiêu thụ, vậy tôi tồn tại” là một tự vấn, một phản biện về xã hội tiêu thụ của Mỹ, do chính tác giả người Mỹ, Gene Brockhoff, thực hiện. Phim mổ xẻ trước hết hành vi tiêu dùng qua góc độ marketing, một công cụ hiện đã được đẩy đi rất xa, sử dụng cả thần kinh học để khai thác phức cảm và tâm lý của con người nhằm kích thích mua sắm. Cuốn phim cũng vạch ra rằng không chỉ tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, hủy hoại môi trường, mà xa và sâu hơn, “xã hội tiêu thụ” - khi cổ súy chủ nghĩa vật chất, lập khuôn sinh hoạt của người tiêu dùng sao cho tiện nghi cá nhân được ưu tiên hàng đầu - tự nó là lực cản nội tại làm thui chột Dân chủ, một tài sản phi vật chất vô cùng quý báu của Nhân loại.
Phim do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ngữ từ tiếng Pháp.

Bản quyền tiếng Việt phim tư liệu này thuộc: CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN KIẾN THỨC XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG QUA PHIM ẢNH của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển, trường đại học Mở Tp.HCM.
Được sự cho phép của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển, Nhóm Phân Tích Kinh Tế sẽ lần lượt giới thiệu các phim trên kênh Youtube của chúng tôi. Mong quí bạn ủng hộ và tiếp tục chia sẻ cho cộng đồng.
Print Friendly and PDF