Trái đất không thuộc về Con người mà chính Con người thuộc về trái đất

TRÁI ĐẤT KHÔNG THUỘC VỀ CON NGƯỜI MÀ CHÍNH CON NGƯỜI THUỘC VỀ TRÁI ĐẤT
"Tập phim dài 90 phút này sẽ đưa chúng ta đi chứng kiến từ kiểu phát triển vô chính sách tại một số quốc gia nghèo, cho tới hình thức phát triển bằng những công trình “vĩ đại” tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, cùng với những hệ lụy về môi sinh “xứng tầm” với nó. Như tất cả các phim từ bộ “Trái Đất nhìn từ không trung” (Vu du ciel) của Yann Arthus-Bertrand (Pháp) đã từng công chiếu tại trường Đại học Mở, “Trái đất không thuộc về Con người mà chính Con người thuộc về Trái đất” là một tuyệt tác về hình ảnh nghệ thuật, không chỉ dừng lại ở việc nêu ra vấn đề, mà còn gợi mở những dự án thiết thực và khả thi trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều quốc gia trên thế giới."
Bản quyền tiếng Việt phim tư liệu này thuộc: CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN KIẾN THỨC XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG QUA PHIM ẢNH của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển, trường đại học Mở Tp.HCM. 
Được sự cho phép của Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển, Nhóm Phân Tích Kinh Tế sẽ lần lượt giới thiệu các phim trên kênh Youtube của chúng tôi. Mong quí bạn ủng hộ và tiếp tục chia sẻ cho cộng đồng.

Xem phim
Print Friendly and PDF