Tập trung vào con số người chết vì dịch bệnh


TẬP TRUNG VÀO CON SỐ NGƯỜI CHẾT VÌ DỊCH BỆNH 
Đã có 97% người chết [vì dịch coronavirus] ở Vũ Hán và các vùng còn lại của Hồ Bắc

Concentrated Death Toll


0100200300400500Jan 92020Jan 102020Jan 112020Jan 122020Jan 132020Jan 142020Jan 152020Jan 162020Jan 172020Jan 182020Jan 192020Jan 202020Jan 212020Jan 222020Jan 232020Jan 242020Jan 252020Jan 262020Jan 272020Jan 282020Jan 292020Jan 302020Jan 312020Feb 12020Feb 22020Feb 32020Jan 92020Feb 42020

500
 người chết
2020/1/12

1.0


Nguồn: Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp từ các nguồn chính thức
Chú thích: Cả hai trường hợp tử vong [vì dịch coronavirus] ở bên ngoài Trung Quốc là những người đã từng ở Vũ Hán trong thời gian gần đây.
Print Friendly and PDF