25.7.14

Ngân Hàng Thế Giới - Đi Tìm Mô Hình Phát Triển Và Trường Hợp Việt Nam


(Nguồn: Vinabook.com)
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Người dịch: Nguyễn Đôn Phước
 NXB Tri thức
Giới thiệu về nội dung
Ngân hàng thế giới được thành lập năm 1944 nhằm cung cấp vốn vay phục vụ công cuộc tái thiết ở Châu Âu và giúp đỡ các nước đang phát triển, lúc bấy giờ chưa mấy đông đảo.
Từ đó đến nay cơ cấu của Ngân hàng đã thay đổi rất nhiều. Từ một Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) chuyên cho khu vực nhà nước vay, Ngân hàng đã dần dần mở rộng thêm Hiệp hội Phát triển Quốc (IDA), và ba định chế khác: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), phụ trách mảng cấp vốn cho khu vực kinh tế tư nhân, Tổ chức bảo lãnh đầu tư Đa phương (MIGA) và Trung tâm Giải quyết các Tranh Chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID).
Tầm quan trọng của Ngân hàng Thế giới trong
các vấn đề phát triển khiến bất kì ai quan tâm đến các vấn đề này cần biết đến các yếu tố cơ bản của Ngân hàng Thế giới như: lịch sử, cấu trúc, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, lịch sử cũng như vị trí của Ngân hàng Thế giới trong cộng đồng phát triển. Bạn đọc Việt Nam mà quyển sách này hướng tới cũng muốn được thông tin về vai trò của Ngân hàng ở Việt Nam, cũng như ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của đất nước. Mục đích quyển sách này nhằm đáp ứng nhu cầu trên về thông tin và phân tích.
Cuốn sách giới thiệu rõ ràng và ngắn gọn về lịch sử, cơ cấu tổ chức, diễn tiến các chính sách đã và đang áp dụng của một định chế tài chính quốc tế có vai trò quan trọng đối với các nước đang phát triển cùng những cuộc tranh luận mà định chế này gây nên. Đặc biệt có một phân tích về vai trò và quan hệ của Ngân hàng Thế giới với trường hợp Việt Nam.
Mời bạn đón đọc.
Print Friendly and PDF