26.7.21

John Maynard Keynes: điều khác thường ở một nhà kinh tế là ông đã không nghĩ rằng mọi người đều rất duy lý

JOHN MAYNARD KEYNES: ĐIỀU KHÁC THƯỜNG Ở MT NHÀ KINH T ÔNG ĐÃ KHÔNG NGHĨ RNG MI NGƯỜI ĐU RT DUY LÝ

Eugenio Proto

John Maynard Keynes là một trong những Người khổng lồ của Kinh tế học hiện đại (Nguồn: Alamy)

Khi mi người nghĩ tới John Maynard Keynes, người đã qua đi cách đây 75 năm vào ngày 21 tháng 4, h có th nghĩ đến nhng ý tưởng ca ông v mc cu kinh tế và vic chính phủ cần phải chi tiêu như thế nào đ vưt qua được thi k suy thoái. 

Kinh tế gia ni tiếng nht nước Anh được biết đến nhiu nht vi tư cách là công chc và c vn Bộ Tài chính mt thi, ngưi s hu nhng tư tưởng đã thng tr chính sách kinh tế trong nhng thp niên gia thế k 20. Ông qua đi khi mi chỉ 62 tui sau khi lãnh đo các cuc đàm phán cam go và kéo dài liên tc trong nhiu năm cho Vương quc Anh v hệ thống tài chính quốc tế thi hu chiến và hiệp định cho vay Mỹ Ănglê .

Nhưng vi tư cách là mt nhà kinh tế hc hành vi, tôi mun tp trung vào mt khía cnh khác, ít được biết đến hơn trong di sn ca Keynes. Quan đim ca ông về điều mà ông gi là “nhng bn năng đng vt, hay s lc quan ca con người, đi din cho mt b phn quan trng trong kinh tế hc hành vi ngày nay. Quan đim này cũng to tin đ cho nhng ý tưởng ni tiếng sau này ca Keynes và n cha nhiu gi ý quan trng cho các chính ph trong n lc phc hi kinh tế t đi dch COVID-19.

Mức cầu và nhng bn năng đng vt

Đu tiên, cn phi trình bày sơ lược v đóng góp chính ca Keynes đi vi lý thuyết kinh tế vĩ mô. Ông đã thách thc quan đim chính thống tân cổ điển trong thi đi ca mình cho rng mt nn kinh tế phó mc cho chính nó tự vận hành s t đng đt được toàn dng lao đng trong ngn hn đến trung hn.

Khi các nhà kinh tế hc tân c đin tin rng cung quyết đnh cu, thì Keynes nói rng ngược li. Thay vì để giá c và tin lương điu chnh gim nhanh chóng trong thi k kinh tế suy thoái, khiến cho cu nhanh chóng thích ng vi cung, Keynes li cho rng th trường không đ hoàn ho đ đt được điu này – trước hết là đi vi lao đng, vì ct gim tin lương ca người lao đng trong thi đim mi th ngày càng khó khăn là vic đc bit phin não đi vi các công ty.

Đài tưởng niệm tại 46 Gordon Square,
London, Christian Luts , CC BY-SA

Thay vào đó, cu có kh năng b duy trì  mc thp và nn kinh tế có thể trải qua giai đon tht nghip kéo dài. Keynes cho rng, đ đưa nn kinh tế tiến ti toàn dng lao đng, nhà nước phi can thip.

Keynes lp lun rng dự kiến ca mi người góp phn gi cho nhu c mc thp, và chính lúc này quan đim công v s lc quan đượng dng. Người tiêu dùng sẽ giảm việc mua sắm và các doanh nghip s đu tư ít hơn nếu h trông đi rng nn kinh tế s suy thoái trong mt tương lai có th d đoán được.

Vi mt s thay đổi triệt để so vi quan đim ca hu hết các nhà kinh tế hc vào thi đim đó và trong nhiu thp k v sau, Keynes cho rng nhng kỳ vọng này con người không hoàn toàn da trên lý trí, mà v cơ bn li da vào tâm lý ca h, hoc h đang cm thy lc quan đến mc nào. Như ông đã gii thích trong cuốn sách lừng danh nhất ca ông , Lý thuyết tng quát v vic làm, tiền lãi và tiền tệ [The General Theory of Employment, Interest and Money] (1936):

Có lẽ đối với các quyết định của chúng ta nhằm thực hiện điều gì đó có tính xây dựng thì hệ quả đầy đủ của chúng sẽ trải dài trên nhiều ngày sau này chỉ có thể được coi là kết quả của những bản năng động vật – của một sự thôi thúc tự phát để hành động hơn là không hành động, và không phải kết quả của phép tính trung bình có trọng số bao gồm các lợi ích định lượng nhân với các xác suất định lượng.

Cũng t lp lun này, Keynes nhn thy chi tiêu ca chính ph không ch quan trng trong vic hỗ trợ sự tiêu th ca người tiêu dùng và doanh nghip, mà còn nhm khích l các cá nhân đ nim tin ca h vào nn kinh tế luôn được duy trì mc cao, tránh to ra mt s sp đ trong k vng ca h.

Kết lun này phụ thuộc vào quan đim v quá trình ra quyếđnh ca con người gn ging vi quan đim ca các nhà kinh tế hc hành vi ngày nay (Keynes rt có th đã nh hưởng đến mt trong nhng văn bản mấu chốt trong lĩnh vc kinh tế hc hành vi, dù cho điu này chưa bao gi được tha nhn mt cách rõ ràng). Hành vi ca con người không h - hoc không ch - là kết qu ca s tính toán da trên lý trí bng cách s dng thông tin đã có sn, mà còn b tác đng bi nhiu th khác như nhng xúc cm, nhng nhn thc sai lm và nhng qui tc thường nghiệm (rules of thumb).    


The General Theory of
Employment, Interest and Money

David Ricardo (1772-1823) 

Rt cuc, trong mt thế gii nơi mi người hoàn toàn duy lý, vic tăng chi tiêu ca chính ph s đem li hiu qu kém hơn nhiu. Mi người s nhn ra chính ph ca họ đang mc n nhiu hơn đ tăng chi tiêu công và họ sẽ lường trước được việc thuế rt có th s tăng trong tương lai đ bù đp chi phí. Thay vì đi ra ngoài và chi tiêu bt k khon tin nào h nhn được t s hào phóng ca chính ph, h s tiết kim s tin đó đ tr cho các khon thuế trong tương lai (còn đưc gi là tương đương Ricardo).

Điu đáng lưu ý, Keynes li quan tâm đến hiu qu v mt kinh tế ca các khon chi tiêu công vào nhng th như những cây cu hoc nhng tuyến đường st, hơn là quan tâm ti li ích công cng mà chúng cung cp. Nếu cn thiết, lấy danh nghĩa khơi lên ngn la nhu cu và k vng ca người dân, Chính ph nên tr tin cho người dân trong vic t đi đào nhng cái h trên mt đt và ri tr tin cho vic lp chúng li”.

K nguyên COVID

Nhng ý kiến ca Keynes v tình trng đình đn và nn tht nghip đã được hun đúc sut thi k đi suy thoái ca nhng năm 1930. Quan sát tình trng chen chúc nhau tht nghip trên đường ph có l là mt ngun cm hng quan trng, và các khuyến ngh ca ông đã sm được áp dng bi khp các chính ph trên toàn thế gii.

Tm nh hưởng ca ông suy gim trong nhng năm 1970, giai đon khi các nn kinh tế phi đi mt vi nhng thách thc rt khác nhau dưới dng tăng trưởng thp và lm phát cao (tình trng đình đn và lm phát đưc biết đến k t đó). Các nhà kinh tế thường nghĩ rng tăng cường chi tiêu công s ch gây ra s gia tăng tình trng lm phát, do đó các chính phủ đã tìm kiếm nhng li gii khác, chng hn như gii phóng năng lc kinh doanh thông qua s bãi b quy đnh và s kim soát ngun cung tin.

Chc chn không phi ngu nhiên mà các quan đim ca Keynes mt ln na được quan tâm trở lại trong sut cuc khng hong tài chính toàn cu t năm 2007 đến 2009, khi chính ph các nước tht bi trong vic gii cu nn kinh tế thế gii khi hu qu ca cuc khng hong tài chính.

Th tướng Đng Bo th Rishi Sunak đã gây ra nhng s ào v vic tăng thuế. Mark Thomas / Alamy

Nhìn nhn v thi đi COVID, Keynes chc chn s cm thy hài lòng khi chng kiến nhng bin pháp can thip mnh m ca các chính ph hầu hết trên toàn thế gii nhm duy trì tiêu dùng và tình trng vic làm. Nhưng nim vui s gim đi phn nào khi ông biết đến các cuc tho lun xung quanh vic ct gim thâm ht đang bt đu din ra trong chính ph Vương quc Anh và gia các ngh sĩ đng Bo th.

Keynes s cm thy rng nhng cuc tho lun này ri sẽ suy sụp những kỳ vọng, khiến cho s phc hi kinh tế thm chí còn khó khăn hơn. Mc dù có th ông s đng ý rng các chính ph phi gii quyết các khon thâm ht ca h vào thi đim thích hp, Keynes cũng s hi thúc h tránh các cuc tho lun như vy cho đến khi đi dch và nh hưởng ca nó đi vi nn kinh tế đi đến hi kết.

Giới thiệu tác giả

Eugenio Proto

Eugenio Proto

Eugenio Proto nhận danh hiệu Giáo sư Alec Cairncross thuộc ngành Kinh tế Ứng dụng và Kinh trắc học tại Trường Kinh doanh Adam Smith, Đại học Glasgow, và là Nghiên cứu viên của các tổ chức CEPR, IZA, CESifo. Ông lấy bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Trung tâm nghiên cứu ECARES, thuộc Đại học ULB (ở Bruxelles, vương quốc Bỉ) vào năm 2004. Trước đây, ông là Trợ lý Giáo sư và Phó Giáo sư Kinh tế tại Đại học Warwick, và là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Bristol. Các mối quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm từ Kinh tế học hành vi đến Kinh tế học phát triển, áp dụng các khái niệm của Tâm lý học và gần đây là của phân tích văn bản vào Kinh tế học . Ông đã đăng bài trên  các tạp chí kinh tế tổng quát hàng đầu như: Journal of Political Economy, Review of Economic Studies, Review of Economics và Statistics and Economic Journal ; trong một số tạp chí chuyên ngành hàng đầu và một vài tạp chí khoa học phổ thông quan trọng. Các công trình của ông đã được đăng trong các ấn phẩm của The Economist, tờ Washington Post, The Times, Guardian, Independent, Newsweek, Le Monde, Frankfurter Allgemeine, và trong hàng loạt các tờ báo và tạp chí quan trọng khác. Ông hiện là biên tập viên học thuật của Tạp chí Plos One và là phó tổng biên tập của tạp chí Journal of Economic Behavior and Organization

Uông Sĩ Vinh dịch

Ngun: John Maynard Keynes: unusually for an economist, he did not think people were very rational, The Conversation, 21 tháng 4 năm 2021

Print Friendly and PDF