19.7.21

Theo dõi diễn tiến việc tiêm vắc-xin kháng Covid-19 trên thế giới

THEO DÕI DIỄN TIẾN VIỆC TIÊM VẮC-XIN KHÁNG COVID-19 TRÊN THẾ GIỚI

Benoît Tonson, Fabrice Rousselot Lionel Cavicchioli

Để hy vọng chấm dứt nạn đại dịch, cần đẩy mạnh độ phủ tiêm vắc-xin kháng Covid-19 trên thế giới. Mat Napo / Unsplash

Cho đến nay, các chuyên gia đều đồng ý rằng, song song với các biện pháp ngăn ngừa, việc tiêm vắc-xin kháng Covid-19 vẫn là cách tốt nhất để hạn chế sự lây lan của coronavirus SARS-CoV-2.

Samuel Regan-Asante/Unsplash

Ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới, chính phủ các nước đã áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để tiêm vắc-xin kháng Covid-19 cho người dân họ. Giờ đây, việc đó đang tiến triễn đến đâu? Những nước nào đạt được tiến bộ? Liệu sự bất bình đẳng về vắc-xin có rõ nét như người ta khẳng định hay không?

Để đánh giá tốt hơn tình hình tiêm vắc-xin kháng Covid-19 ở cấp độ toàn cầu, chúng tôi xin giới thiệu hai biểu đồ tin học được cập nhật thường xuyên của trang Our World in Data: một bản đồ trình bày tỷ lệ dân số được tiêm đủ các liều vắc-xin và một biểu đồ tóm tắt tỷ lệ nhiều loại vắc-xin khác nhau được sử dụng, theo từng nước.

Tỷ lệ dân số thế giới được tiêm đủ các liều vắc-xin kháng Covid-19

Đối với mỗi nước, tỷ lệ này tương ứng với tỷ lệ dân số đã được tiêm đủ các liều vắc-xin theo quy định của phác đồ tiêm chủng. Thông tin này dựa trên dữ liệu có phân biệt việc tiêm liều thứ nhất và liều thứ hai do các nước cung cấp.

Số liệu tương ứng với tổng số người dân được tiêm đủ các liều vắc-xin vào ngày D, ở một nước cụ thể. Di chuyển con trỏ lên danh sách nằm ở trên cùng bên phải của bản đồ giúp ta có được một cái nhìn tổng quan về nhiều lục địa khác nhau. Cuối cùng, di chuyển con trỏ nằm ở phía dưới bản đồ giúp tham khảo những tháng trước đây, và từ đó có thể hình dung diễn tiến của việc tiêm chủng theo thời gian.

Tỷ lệ dân số được tiêm đủ các liều vắc-xin kháng COVID-19

Tỷ lệ dân số đã được tiêm đủ các liều vắc-xin theo quy định của phác đồ tiêm chủng. Thông tin này chỉ dựa trên cơ sở những nước có báo cáo dữ liệu về việc đã tiêm chủng các liều vắc-xin thứ nhất và thứ hai.

Nguồn: Dữ liệu chính thức của Our World in Data. Cập nhật lần cuối ngày 18 tháng 7 năm 2021, 10:30 (giờ Luân Đôn)

Các liều vắc-xin kháng Covid-19 được tiêm chủng, theo từng nhà sản xuất

Các liều vắc-xin được tính là một liều duy nhất. Vì thế, số liệu có thể khác với số người được tiêm đủ các liều vắc-xin, bởi vì có một số loại vắc-xin yêu cầu phải tiêm nhiều liều.

Để có dữ liệu tương ứng với một nước cụ thể cụ thể, hãy nhấp vào nút “Change country [Thay đổi quốc gia]” và nhập tên của nước đó.

Các liều vắc-xin kháng Covid-19 được tiêm chủng, theo từng nhà sản xuất, Pháp

Đây được tính là một liều duy nhất, và có thể không bằng với tổng số người được tiêm chủng, tùy vào chế độ liều vắc-xin cụ thể được tiêm chủng (ví dụ: có người phải tiêm nhiều liều).

Nguồn: Dữ liệu chính thức của Our World in Data.

Tác giả

Benoît Tonson

Trưởng ban chuyên mục Khoa học, The Conversation France

Fabrice Rousselot

Trưởng ban biên tập, The Conversation France

Lionel Cavicchioli

Trưởng ban chuyên mục Y tế, The Conversation France

Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

Nguồn: Suivez l’évolution de la vaccination mondiale, The Conversation, ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Print Friendly and PDF