7.5.24

THƯ NGỎ của IADL gửi Tòa phúc thẩm Paris

Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế

OPEN LETTER TO

THE PARIS COURT OF APPEAL

The International Association of Democratic Lawyers (IADL), a worldwideNGO of progressive law professionals with consultative s tatus at ECOSOC in the UN, has, for many years, been working to support the Vietnamese victims ofthe Agent Orange that the US Army sprayed in Vietnam during the wartime. In 2004 the IADL instituted a lawsuit in the US Courts seeking compensation for the victims. In 2009 IADL organized an International Peoples’ Tribunal of Conscience to investigate and determine liability of the United States Government and the Chemical Companies, which manufactured Agent Orange to be used in Vietnam War.

The IADL is of the view that the United States Government had engaged in an illegal war of aggression against Vietnam and was therefore liable to the people for the results of that war and that chemical companies were jointly liable for manufacturing chemicals, most specifically the Agent Orange, which is known to contain high levels of dioxin, one of the most toxic substances known to man. There are currently many children and grandchildren of those exposed who arebeing born with Agent Orange related birth defects and illnesses.

IADL appreciates the tireless efforst of Ms. Tran To Nga, one of the victims of the Agent Orange, in bringing the lawsuit to the Court against the US chemical companies that produced and supplied Agent Orange to be used in Vietnam War. This lawsuit brings justice to not only Ms. Nga, whose first child died of heart defects and second child suffers from a blood diseace, but also to all victims of this dangerous chemical substance in Vietnam and in the world. And it’s not only for the current generation, but also for future generations and for a world of peace and justice!

IADL is not satisfied with the Evry Court Decision made on 10 May 2021 saying it did not have jurisdiction to hear the case on the ground that the companies were acting “on the orders” of the U.S. government, which was engaged in a “sovereign act”. IADL considers this ruling untenable, because the US chemical companies were not forced by the U.S. Government but voluntarily joined the bidding and produced the poison, therefore they should be responsible for their production and the court should have the jurisdiction to hear it.

IADL believes that Evry Court did not consider the fact that the production of the toxic chemicals for the US military in the Vietnam war was not compulsory for the chemical companies, but they were free to participate in tenders to produce toxic chemicals for profit. The Court also did not consider the fact that the chemical companies had known that dioxin was a highly toxic substance, but still intentionally changed the technical process of synthesizing the two herbicides 2.4-D and 2.4.5-T to shorten the production time of Agent Orange to reduce costs and increase profits while increasing the dioxin content already present in substance 2.4.5-T.

Knowing that upon Ms. Tran To Nga’s appeal, on May 7, 2024 the Paris Courtof Appeals will open a hearing to decide the rightfulness of the Evry Court Decision, IADL strongly calls the Paris Court of Appeals to reject the unreasonable decision of the Evry Crown Court. We request that the Paris Court of Appeal review this decision carefully and consider all relevant factorsthoroughly to issue a fair ruling so that victims of Agent Orange can have a fair compensation for the miserable injuries they have been suffering. This well-deserved justice is long overdue and IADL will be side by side with the victims until they are duly compensated.

IADL also calls for all other outrages of international humanitarian law against innocent civilians be stopped immediately.

* * *

bản dịch

Thư ngỏ gửi

Tòa án Phúc thẩm Paris

Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL), một tổ chức phi chính phủ toàn cầu gồm các chuyên gia luật tiến bộ có tư cách tư vấn tại ECOSOC ở Liên Hợp Quốc, trong nhiều năm đã hoạt động để hỗ trợ những người Việt Nam nạn nhân của chất độc da cam mà Quân đội Hoa Kỳ rải ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Năm 2004, IADL khởi kiện lên Tòa án Hoa Kỳ để yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân. Năm 2009 IADL đã tổ chức Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế để điều tra và xác định trách nhiệm pháp lý của Chính phủ Hoa Kỳ và các Công ty hóa chất sản xuất chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

IADL cho rằng Chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp chống lại Việt Nam và do đó phải chịu trách nhiệm trước người dân về kết quả của cuộc chiến đó và các công ty hóa chất phải chịu trách nhiệm chung về việc sản xuất hóa chất, đặc biệt là chất độc da cam, được biết là có chứa hàm lượng dioxin cao, một trong những chất độc hại nhất mà con người biết đến. Hiện nay có rất nhiều con cháu của những người bị phơi nhiễm đang sinh ra với những dị tật bẩm sinh và bệnh tật liên quan đến chất độc da cam.

IADL đánh giá cao sự nỗ lực không mệt mỏi của bà Trần Tố Nga, một trong những nạn nhân chất da cam trong việc đưa vụ kiện ra Tòa án chống lại các công ty hóa chất của Mỹ sản xuất và cung cấp chất độc da cam sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Vụ kiện này mang lại công lý không chỉ cho bà Nga, người con đầu lòng chết vì dị tật tim và đứa con thứ hai mắc bệnh máu, mà còn cho tất cả nạn nhân của chất hóa học nguy hiểm này ở Việt Nam và trên thế giới. Và nó không chỉ dành cho thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai và vì một thế giới hòa bình và công lý!

IADL không hài lòng với Quyết định của Tòa án Evry được đưa ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử vụ việc với lý do các công ty đang hành động “theo lệnh” của chính phủ Hoa Kỳ, vốn đang thực hiện một “hành động có chủ quyền”. IADL cho rằng phán quyết này là không thể chấp nhận được, vì các công ty hóa chất Hoa Kỳ không bị Chính phủ Hoa Kỳ ép buộc mà tự nguyện tham gia đấu thầu và sản xuất chất độc, do đó họ phải chịu trách nhiệm về việc sản xuất của mình và tòa án phải có thẩm quyền xét xử.

IADL cho rằng Toà sơ thẩm Evry đã không lưu ý đến việc sản xuất hóa chất không bị ép buộc sản xuất hóa chất độc hại cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mà ngược lại được tự do tham gia đấu thầu sản xuất hóa chất độc hại để kiếm lời. Tòa cũng không xét đến việc các công ty hóa chất đã biết dioxin là chất có độc tính cao mà vẫn cố tình thay đổi quy trình kỹ thuật tổng hợp 2 loại thuốc diệt cỏ 2.4-D và 2.4.5-T để rút ngắn thời gian sản xuất chất da cam nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận đồng thời làm tăng hàm lượng dioxin vốn có trong chất 2.4.5-T.

Trước kháng cáo của bà Trần Tố Nga, được biết ngày 7/5/2024 Tòa phúc thẩm Paris sẽ mở phiên xét xử để quyết định tính đúng đắn của Phán quyết của Tòa án Evry, IADL mạnh mẽ kêu gọi Tòa phúc thẩm Paris bác bỏ quyết định vô lý của Toà án Evry. Chúng tôi yêu cầu Tòa phúc thẩm Paris xem xét kỹ lưỡng quyết định này và xem xét kỹ lưỡng mọi yếu tố liên quan để đưa ra phán quyết công bằng để nạn nhân chất độc màu da cam có thể được bồi thường thỏa đáng cho những tổn thương khốn khổ mà họ đã gánh chịu. Đã quá lâu đòi hỏi công lý chính đáng này không được đáp ứng.

IADL cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế đối với thường dân vô tội.

Nguồn: THƯ NGỎ của IADL gửi Tòa phúc thẩm Paris, DienDan.Org, 06/05/2024.

----

Bài có liên quan: Hai người phụ nữ, một cuộc gặp

Print Friendly and PDF