13.6.16

Khi các nhà kinh tế chứng minh rằng kinh tế học không phải là một khoa họcKhi các nhà kinh tế chứng minh rằng kinh tế học không phải là một khoa học
Hai nhà kinh tế đã kiểm định 67 bài viết đăng trên 13 tạp chí kinh tế của Mỹ từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 10 năm 2013. ISTOCK
Trong các khoa học cứng, khi một nhà nghiên cứu tìm ra một kết quả độc đáo, thì một trong những cách để đảm bảo chất lượng công trình của mình là yêu cầu các nhà nghiên cứu khác tiến hành lại thí nghiệm trong những điều kiện tương tự. Nếu họ tìm ra những kết quả tương tự với kết quả ban đầu, thì đó là một nghiên cứu nghiêm túc.
Andrew C. Chang
Ben S. Bernanke (1953-)
Các nhà kinh tế cũng muốn làm điều tương tự: khi Ben Bernanke, lúc đó một học giả, làm trưởng ban biên tập của tạp chí kinh tế Mỹ American Economic Review, được coi là tạp chí có uy tín nhất tại Hoa Kỳ, ông đã yêu cầu các nhà kinh tế cung cấp các dữ liệu và phương pháp nghiên cứu của họ. Để cho những nhà kinh tế khác có thể nắm bắt và cố gắng tái tạo lại kết quả. Kể từ đó, các tạp chí khác cũng đã áp đặt những yêu cầu tương tự.
Và như thế, hai nhà kinh tế, Andrew C. Chang và Phillip Li, đã cố gắng tái tạo lại công trình của những người bạn đồng nghiệp của họ. Kết quả thật không đẹp tí nào, không đẹp...
Chọn lọc
Họ đã tập trung chú ý vào 67 bài viết được đăng trên mười ba tạp chí kinh tế của Mỹ từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 10 năm 2013. Họ đã tập trung vào những đóng góp có những yếu tố cấu thành mang tính thực nghiệm vững chắc, sử dụng các dữ liệu của Mỹ và có những kết quả quan trọng xoay quanh vấn đề tổng sản phẩm quốc nội (GDP), một biến kinh tế kinh điển.
Họ đã kiểm định 67 bài viết đăng trên mười ba tạp chí hàng đầu
Khi dữ liệu không có sẵn, họ tìm xem trên các trang mạng của các tác giả. Và nếu không tìm thấy được gì ở đó, họ đã liên lạc trực tiếp đến từng tác giả. Với tất cả những thông tin này, họ đã cố gắng tái tạo lại những kết quả đã được công bố trên tất cả các tạp chí hàng đầu nói trên. Kết quả đã diễn ra không ngang tầm với các tham vọng.
Kết quả
Xoay xở một mình với những dữ liệu được cung cấp, họ đã có thể tái tạo lại kết quả của 22 bài viết, chỉ có một phần ba mà thôi. Khi yêu cầu các tác giả cung cấp thông tin, tỷ lệ chỉ đạt 43%. Ít hơn một nửa...
Bỏ qua hai bài viết mà họ không có được phần mềm thích hợp và sáu bài viết khác sử dụng những dữ liệu bảo mật. Tỷ lệ cuối cùng về việc tái tạo lại kết quả chỉ đạt 49%. Một nửa các nghiên cứu thực nghiệm được công bố trên những tạp chí khoa học có uy tín nhất của Mỹ về một biến tầm thường của kinh tế như GDP đã không vượt qua được cuộc trắc nghiệm.
Trong một nửa các nghiên cứu, họ đã không thể tìm ra được kết quả!
Carmen Reinhart (1955-)
Kenneth Rogoff (1953-)
Nguyên nhân? Đối với 21 bài viết, các nhà nghiên cứu không muốn cung cấp số liệu thống kê của họ. Vì sợ người ta nhận ra được những điều hơi kỳ lạ một chút chăng? Như trường hợp của một sinh viên trẻ tuổi, vào năm 2013, đã chỉ ra những sai lầm thô thiển trong nghiên cứu của Carmen Reinhart và Kenneth Rogoff, những người đã khẳng định rằng nợ công càng lớn thì tăng trưởng càng thấp? Đối với các bài viết khác, các dữ liệu chỉ đơn giản là những dữ liệu sai!
Kết luận: Khi một nhà kinh tế viện dẫn một nghiên cứu để chứng minh quan điểm của họ, thì cần biết rằng chỉ nên tin, theo nghĩa đen, một nửa mà thôi!
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Print Friendly and PDF