13.7.16

Giảng viên kinh tế học của Đại học Glasgow dịch chuyển dàn đốm lửaGiảng viên kinh tế học của Đại học Glasgow dịch chuyển dàn đốm lửa
Quyết định không cho giảng viên cao cấp giảng dạy các mô-đun cơ bản của họ càng làm tăng thêm mối quan ngại về công tác giảng dạy kinh tế học tại các trường đại học
Nguồn: Alamy
Một giảng viên kinh tế học có tài liệu giảng dạy được mô tả là "quá cấp tiến" đã bị cho ngưng dạy một mô-đun học phần cơ bản, dẫn đến những khẳng định về sự xói mòn ngày càng sâu trong tính đa nguyên của học phần kinh tế học.
Alberto Paloni
Các sinh viên ngành khoa học xã hội tại Đại học Glasgow phải học, trong hai năm đầu, các khóa học bắt buộc về kinh tế học. Một trong các mô-đun về kinh tế học vĩ mô trong năm thứ hai được giảng viên cao cấp Alberto Paloni, một chuyên gia về lý thuyết hậu Keynes, giảng dạy.
Một bản tin gần đây của Hội Kinh tế Hoàng gia (Royal Economic Society) đặc biệt viện dẫn điều trên như là một ví dụ về một học phần "đã kết hợp thành công các tiếp cận mang tính đa nguyên trong công tác giảng dạy kinh tế học", khi mà các sinh viên "được đào tạo để nhận thức về cách mà nhiều quan điểm khác nhau sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đạt đến nhiều kết luận khác nhau, và được yêu cầu phê bình đánh giá mức độ mà các lý thuyết giải thích các bằng chứng thực nghiệm".
Mặc dù mô-đun đã chứng tỏ là được sinh viên ưa chuộng, nhưng giờ đây Tiến sĩ Paloni đã bị bãi nhiệm việc giảng dạy các khóa học năm thứ hai.
Christian Ewald

Sự việc đã được tổ chức Rethinking Economics (Tư duy lại ngành kinh tế học) "mạng lưới quốc tế của sinh viên và công dân để cùng nhau chuyển đổi công tác giáo dục về kinh tế học cho tốt hơn" nêu lên. Họ trích dẫn một email của Christian Ewald, trưởng bộ môn kinh tế học của Đại học Glasgow, trong đó ông khẳng định sự cam kết của ông với "tính đa nguyên trong kinh tế học", nhưng lại cho rằng tài liệu giảng dạy của Tiến sĩ Paloni "quá cấp tiến... và theo tôi có thể mô tả là mang tính 'kích động nổi loạn'".
Người nữ phát ngôn của trường đại học cho biết:
"Chúng tôi thường xuyên xem xét việc sắp xếp lại công tác giảng dạy, và quyết định phân công lại Tiến sĩ Paloni là một phần của quá trình bình thường này. Chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc với sinh viên để giải thích lý do tại sao nhà trường làm điều này, và luôn mở rộng cửa để thảo luận thêm. Đại học cam kết cung cấp nhiều quan điểm giảng dạy khác nhau ở mọi cấp độ.
"Tiến sĩ Paloni đã góp phần giảng dạy một khóa học cơ bản bậc hai. Đề cương giảng dạy ở đó không có gì thay đổi. Tiến sĩ Paloni sẽ phát triển một khóa học tự chọn bao gồm lý thuyết hậu Keynes và các cách tiếp cận kinh tế học khác, một lãnh vực chuyên môn của ông."
Sakir Yilmaz
Calum Mitchell, người phụ trách truyền thông của Rethinking Economics, cho rằng vụ việc là sự tái diễn của trường hợp của Devrim Şakir Yilmaz, giảng viên về kinh tế học vĩ mô tại Đại học Manchester, người mà vào năm 2014 đã đáp ứng các yêu cầu của sinh viên bằng cách thay đổi đề cương giảng dạy, kết hợp với lý thuyết kinh tế phi chính thống. Khi khóa học của ông mang tên Bong bóng, hoảng loạn và sụp đổ (Bubbles, Panics and Crashes) bị nhà trường từ chối, ông đề nghị thay thế nó như là một mô-đun học tùy chọn ngoài giờ.
Khi ông không được gia hạn hợp đồng giảng dạy, điều này đã dẫn đến một phản ứng dữ dội và mức độ hài lòng của sinh viên giảm 21 phần trăm, với lời khiếu nại phản đối "một chuyên đề rộng lớn như vậy lại được giảng dạy một cách đơn điệu và giới hạn như vậy".
Ông Mitchell nói "Kinh tế học là một bộ phận kiến ​​thức không chỉ thất bại trong việc tạo ra các nền kinh tế ổn định, mà còn không phù hợp với mục đích của những người muốn trở thành các nhà hoạch định chính sách, nhà báo và chủ ngân hàng... Điều này không có nghĩa là kinh tế học tân cổ điển sai, mà là nó cần được cải thiện theo nhiều cách tiếp cận khác nhau và nhìn lại đâu là thành công và đâu là thất bại".
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch
Nguồn: University of Glasgow economics lecturer move sparks row, Times Higher Education, April 29, 2016 
---- 
Bài có liên quan trên PTKT: 
Print Friendly and PDF