11.10.22

Đề cử và lựa chọn những người đoạt giải khoa học kinh tế

 ĐỀ CỬ VÀ LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI ĐOẠT GIẢI KHOA HỌC KINH TẾ

PTKT: Ngày 10.10.2022, Giải thưởng Sveriges Riksbank (Ngân hàng Trung ương Thuỵ Điển) về các Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel được trao cho Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond Philip H. Dybvig vì "những nghiên cứu về ngân hàng và các cuộc khủng hoảng tài chính".

Từ trái sang phải: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig

Việc gửi đề cử cho Giải thưởng Sveriges Riksbank về các Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel chỉ dành cho những ai được mời. Tên của những người được đề cử và các thông tin khác xung quanh những đề cử phải được giữ kín trong vòng 50 năm.

Quy trình đề cử và lựa chọn

Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế gửi các mẫu đơn bí mật đến những người có đủ năng lực và tư cách để đưa ra đề cử.

Người đủ tư cách nộp đề cử

Theo quy chế, đây là những người được hưởng quyền gửi đề xuất cho việc trao Giải thưởng Sveriges Riksbank về các Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel:

  1. Các thành viên là người Thụy Điển và nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển;
  2. Các thành viên của Ủy ban Giải thưởng cho Giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel;
  3. Những người từng nhận Giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel;
  4. Các giáo sư trong biên chế giảng dạy các môn học có liên quan tại các trường đại học và cao đẳng ở Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland và Na Uy;
  5. Người giữ vị trí tương ứng trong ít nhất sáu trường đại học hoặc cao đẳng, được Viện Hàn lâm Khoa học lựa chọn theo năm thích hợp nhằm đảm bảo phân bổ cân xứng giữa các quốc gia khác nhau và vị trí học tập của họ; và
  6. Các nhà khoa học khác mà Viện Hàn lâm thấy có thể phù hợp để mời gửi đề xuất.

Những quyết định về việc chọn nhà giáo và nhà khoa học nêu tại khoản 5 và 6 bên trên sẽ được tiến hành trước cuối tháng 9 hằng năm.

Tuyển chọn những người đoạt giải khoa học kinh tế

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chịu trách nhiệm lựa chọn những người đoạt giải kinh tế học trong số ứng cử viên do Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế [Economic Sciences Prize Committee] tiến cử. Ủy ban là cơ quan sàng lọc các đề cử và lựa chọn những ứng cử viên cuối cùng. Cơ quan này gồm năm thành viên, nhưng suốt nhiều năm qua, Ủy ban còn có cả các thành viên phụ tá có quyền biểu quyết giống như thành viên chính thức.

Ai đủ điều kiện nhận giải thưởng trong lĩnh vực khoa học kinh tế?

Các ứng cử viên đủ điều kiện cho giải thưởng trong khoa học kinh tế phải do những người đủ tư cách và đã nhận được lời mời nộp tên để xem xét trao giải từ Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế đề cử. Không ai được tự đề cử mình.

Cách chọn người đoạt giải khoa học kinh tế ra sao?

Quy trình đề cử người nhận giải khoa học kinh tế. Minh họa: Ill. N. Elmehed
Dưới đây là mô tả ngắn gọn về quá trình chọn lựa những người đoạt giải kinh tế học.

Tháng 9 – Các đơn đề cử được gửi đi. Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế sẽ gửi các mẫu đơn bí mật cho khoảng 3.000 cá nhân – các giáo sư được chọn từ các trường đại học trên thế giới, những người từng đoạt giải khoa học kinh tế và thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, cùng những người khác.

Tháng 2 – Hạn chót nộp hồ sơ. Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế phải nhận được các biểu mẫu đã hoàn thiện muộn nhất là vào ngày 31 tháng 1 năm sau. Ủy ban sàng lọc những đề cử này và lựa chọn các ứng cử viên sơ bộ. Có khoảng 250-350 cái tên được gửi tới vì ột cá nhân thường nhận được đề cử từ nhiều người khác nhau.

Tháng 3-Tháng 5 – Tham khảo ý kiến các chuyên gia. Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế gửi tên các ứng cử viên sơ bộ đến các chuyên gia được chỉ định đặc biệt để họ đánh giá công trình của các ứng viên này.

Tháng 6-8 Viết báo cáo. Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế tổng hợp báo cáo với các thư tiến cử để đệ trình lên Viện Hàn lâm. Báo cáo có chữ ký của tất cả các thành viên trong Ủy ban.

Tháng 9Ủy ban đệ trình các khuyến nghị. Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế đệ trình báo cáo kèm các thư tiến cử về những ứng cử viên vòng cuối cho các thành viên của Viện. Báo cáo được thảo luận tại hai cuộc họp của Ban Khoa học Kinh tế Viện Hàn lâm.

Tháng 10 – Chọn ra những người đoạt giải Khoa học kinh tế. Vào đầu tháng 10, Viện Hàn lâm Khoa học chọn ra những người đoạt giải khoa học kinh tế thông qua bỏ phiếu đa số. Đó là quyết định chung cuộc và không chấp nhận khiếu nại. Danh tính những người đoạt giải khoa học kinh tế sau đó được công bố.

Tháng 12 Những  người đoạt giải Khoa học kinh tế nhận thưởng. 

Huy chương Nobel
Lễ trao giải Nobel diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, nơi những người đoạt giải Nobel nhận giải Nobel của mình, bao gồm huy chương và bằng khen Nobel, cùng một tài liệu xác nhận số tiền thưởng.

Các đề cử có được công khai không?

Các quy chế của Quỹ Nobel hạn chế tiết lộ thông tin về các đề cử, dù công khai hay riêng tư, trong vòng 50 năm. Vòng hạn chế bao gồm những người được đề cử và người được đề cử, cũng như các khảo sát và đánh giá ​​liên quan đến việc trao giải.

Không phải Giải Nobel

Giải thưởng về các khoa học kinh tế không phải là Giải Nobel. Năm 1968, Sveriges Riksbank (ngân hàng trung ương Thụy Điển) đã tổ chức “Giải thưởng Sveriges Riksbank về  các Khoa học Kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel”, và Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải theo các nguyên tắc tương tự như Giải Nobel vốn đã được trao đi từ năm 1901. Giải thưởng khoa học kinh tế đầu tiên thuộc về Ragnar Frisch và Jan Tinbergen vào năm 1969. 

Huỳnh Thị Thanh Trúc dịch

Nguồn: Nomination and selection of economic sciences laureates, NobelPrize.org, 10 Oct, 2022.

Bài có liên quan:

Print Friendly and PDF