15.11.16

15.11.2014 - 15.11.201615.11.2014 - 15.11.2016

Khi chúng tôi viết những dòng này để kỉ niệm ngày đầu tiên PTKT lên mạng, lượt người vào đọc trang này đã vượt qua con số 220.000. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã động viên chúng tôi bằng mỗi cú nhấp chuột như vậy khiến ngày hôm nay kho tư liệu hiện lưu giữ 420 bài, mà danh sách vừa được cập nhật trong Bài đã đăng trên thanh ngang đầu trang.
Ngoài việc truy cập thẳng vào mỗi bài trong danh sách trên, bạn cũng có thể tập trung vào một chuyên mục hay hồ sơ nhất định trong số chuyên mục và nhãn nằm trên thanh thẳng đứng bên phải trang. Hoặc theo chủ đích điền bất kì từ nào vào khung Tìm kiếm trên trang này. Và ngay trong mỗi bài, bạn cũng có thể nhanh chóng truy cập vào bản gốc (với đường dẫn đặt ở cuối bài) và tài liệu/ý kiến đang bàn đến được hiển thị bằng các cụm từ bôi màu có gạch chân (nguyên tác tài liệu/ý kiến) hay không (bài đã được PTKT đăng).   
Hi vọng là các tiện ích trên phần nào giúp ích để “hành trình gian khổ trên đường khám phá miền kinh tế học bớt nhọc nhằn” nhằm cùng nhau “tự đào tạo, cập nhật, hệ thống hóa và bổ sung kiến thức để tự tin hội nhập thế giới” như hai năm trước chúng tôi đã hầu chuyện bạn trong lời Giới thiệu.
PTKT
Print Friendly and PDF