8.9.15

Đưa kinh tế học trở lại đời sống học thuật tự doHugh Goodacre

Đưa kinh tế học trở lại đời sống học thuật tự do

Thưa ngài, sự hấp hối của thuyết chính thống hiện như là một cái vòng kim cô xiết các phân khoa kinh tế học ở đại học, theo bình luận của Wolfgang Münchau, sẽ không tránh khỏi đối mặt với một thách thức, và điều này "sẽ đến từ bên ngoài môn học và sẽ rất tàn bạo" ("Macroeconomists need new tools to challenge consensus - Các nhà kinh tế vĩ mô cần những công cụ mới để thách thức sự đồng thuận", ngày 13 tháng 4). Bản thân thuyết chính thống đã tự chuốc lấy viển cảnh ảm đạm này thông qua sự tàn bạo trong việc đã thanh lọc những phân khoa trên của bất kỳ trường phái tư tưởng nào khác nó.
Thật vậy, trong phiên bản cực đoan của nó, thuyết chính thống đơn giản cho rằng "không có trường phái tư tưởng trong kinh tế học", một sự khẳng định toàn trị đúng tất trong hầu hết các phân khoa kinh tế học ngày nay, thanh lọc không thương xót các đối chọn khác. Kết quả là, nhiều cách tiếp cận khác nhau các vấn đề kinh tế của Adam Smith, Bentham, Ricardo, Marshall, Keynes, Friedman và v.v. tất cả đều bị loại ra ngoài lề của "lịch sử tư tưởng kinh tế".
Wolfgang Münchau (1961-)
Đó là một tình huống kiểu "1984", theo đó ý tưởng cho rằng có thể tranh luận về cách thức tiếp cận các vấn đề kinh tế được coi là một ký ức lịch sử nhỏ nhặt, và vì vậy là một sự quan tâm thuần túy mang tính khảo cổ. Tuy nhiên, các sinh viên ngành kinh tế học ngày càng đòi hỏi một chương trình giảng dạy mang tính đa nguyên, như đã được Martin Wolf thảo luận trong "Aim for enlightenment, technicalities can wait - Nhắm đến sự khai sáng, chi tiết kĩ thuật có thể chờ" (tháng 11). Tương tự, những "thói quen tư tưởng hóa thạch" ăn sâu trong phần lớn giới kinh tế học đang đối mặt với những phê phán ngày càng tăng từ nội bộ giới học thuật (xem, ví dụ, "The world no longer listens to the deaf prophets of the west - Thế giới không còn lắng nghe các nhà tiên tri điếc của phương Tây", Mark Mazower, ngày 14 tháng 4). Hãy hy vọng rằng tất cả các áp lực trên từ sinh viên, từ giới báo chí và từ các cuộc tranh luận liên ngành khoa học, sẽ phối hợp lại để làm cho các phân khoa kinh tế học ở đại học quay trở lại thế giới đời sống học thuật tự do mà họ đã tự cô lập quá lâu.
Hugh Goodacre
Đại học University College London và Đại học Westminster, Anh
Huỳnh Thiện Quốc Việt dịch

Nguồn: “From today’s Financial Times: Moribund orthodoxy grips economics departments”, Real-World Review of Economics, April 16, 2015
------
Những bài có liên quan trên PTKT:
Print Friendly and PDF